Wat doen we voor u?

Elk jaar worden in Nederland duizenden gewrichtsprothesen geplaatst: ruim 36.000 heupen, 29.000 knieën, 120 enkels, 3000 schouders en 140 ellebogen. De Nederlandse orthopedisch chirurgen willen de kwaliteit van die prothesen en van de orthopedische zorg volgen, beoordelen en verbeteren. Daarvoor is de Landelijke Registratie Orthopedische Interventies (LROI) opgericht; een landelijk register met alle operatiegegevens.

Als u een heup-, knie-, enkel-, schouder-, elleboog-, pols-, vinger-, of duimprothese krijgt, registreren uw behandelaars dit in de LROI. Deze registratie is anoniem; zowel voor de persoonsgegevens van de patiënt als voor de deelnemende zorgaanbieders geldt vertrouwelijkheid. Ook de gegevens over de behandeling van klompvoeten registreert de behandelaar in de LROI.
Als u niet wilt dat de gegevens over uw behandeling in de LROI worden opgenomen, kunt u dat melden bij uw behandelaar. Als u dat op een later moment doet, worden de persoonsgegevens verwijderd. U kunt uw behandelaar ook altijd vragen welke gegevens in de LROI zijn opgenomen. Vanwege de beveiliging weet de Stichting LROI niet wie u bent. U kunt daarom niet bij de Stichting LROI zelf bezwaar maken of uw gegevens opvragen. Lees meer over privacy en persoonsgegevens.

Bekijk de uitleg-animatie over de LROI.

Wat levert de registratie op?

We kunnen de patiënten snel traceren als er een calamiteit is

Als er iets mis is met een prothese (we zeggen dan dat er sprake is van een calamiteit), kan 100% van de geregistreerde prothesen herleid worden naar de patiënten bij wie deze prothese geplaatst is. We stellen in zo'n geval de ziekenhuizen die de prothese plaatsten op de hoogte. Zij kunnen vervolgens - zo nodig - de patiënten terugroepen.

Waarschuwingen van fabrikanten: website US Food and Drug Administration en website IGZ.
Meldpunt Bijwerkingen Implantaten

Kennis over de kwaliteit van de gewrichtsprothesen

De LROI kan minder goed presterende prothesen, of prothesen met een kortere levensduur, eerder signaleren. Dit zorgt voor steeds meer inzicht in de gewrichtsprothesen en betere kwaliteit van de orthopedische zorg.
Als de LROI bijvoorbeeld laat zien dat een bepaalde prothese sneller vervangen moet worden dan andere prothesen, zal de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) aanraden deze prothese niet meer te plaatsen. Dit betekent een continue verbetering voor u als patiënt.

De LROI is aangesloten bij de NORE (network of Orthopaedic Registries of Europe) en het wereldwijde netwerk van implantaatregisters ISAR (International Society Arthroplasty Registries). Zo kunnen we de gegevens ook vergelijken met die in het buitenland en dragen we bij aan internationale samenwerking om de kwaliteit van de gewrichtsprothesen en de (na)behandeling te verbeteren. Meer buitenlandse registers.

Bij de keuze voor een gewrichtsprothese maakt de orthopedie gebruik van de ODEP-classificatie. U leest meer hierover op de website van de NOV.

De orthopedisch chirurg kan zijn gegevens vergelijken

De LROI geeft orthopedisch chirurgen de mogelijkheid om gegevens van het eigen ziekenhuis te vergelijken met het landelijk gemiddelde (alle ziekenhuizen samen). Zo kunnen zij hun eigen handelen toetsen en verbeteren.

Uiteindelijke besparing

Als we de kwaliteit verbeteren, zal het langer duren voordat een prothese vervangen moet worden (revisie-operatie). U kunt uw prothese langer gebruiken en het levert een besparing op voor de gezondheidszorg; hoe minder prothesen er vervangen worden, hoe lager de kosten!Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.