LROI-subsidie

De Stichting LROI stelt subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van orthopedisch wetenschappelijk onderzoek. De doelstellingen zijn het bevorderen van de kwaliteit van het orthopedisch handelen en het borgen van de patiëntveiligheid.

NOV-leden kunnen (al dan niet samen met buitengewone NOV leden) financiering aanvragen voor onderzoeken gebaseerd op LROI-data.

De focus ligt dit jaar op aandachtsgebieden in de prothesezorg die de afgelopen jaren minder op de voorgrond hebben gestaan.

Het topic voor de LROI subsidie ronde 2024 is:
Kwaliteitsverbetering van orthopedische prothesezorg op basis van LROI data rond
• Secundaire revisie-chirurgie van heup en knie
• Primaire prothesezorg van de schouder, enkel, elleboog, pols en vingergewrichten

Procedure subsidieronde 2024
 • In de Voorwaarden LROI subsidie staan de volledige voorwaarden en de procedure beschreven. Deze voorwaarden zijn beschikbaar via MijnNOV (knoppen Interne berichten NOV / Documenten). De voorwaarden blijven beschikbaar gedurende de gehele beoordelingsprocedure.
 • Projectaanvragen moeten worden ingediend via het LROI Grant Application Form en LROI Grant Application Budget Form van de LROI.
  U dient het Grant Application Form als PDF in te sturen. De deadline voor het indienen van projectaanvragen is vrijdag 14 april 2023 om 14.00 uur.
 • Een toelichting bij het invullen van het LROI Grant Application Form vindt u hier.
 • Na het verstrijken van de deadline bespreekt de Subcommissie LROI-subsidie de projectaanvragen en referenten beoordelen deze. Aansluitend is er een wederhoorfase.
 • De referenten beoordelen de aangepaste projectvoorstellen en een geprioriteerde lijst van projecten wordt opgesteld door de Subcommissie LROI-subsidie.
 • Het bestuur van de LROI besluit over de toekenning van subsidie voor projectaanvragen.


U leest meer over de beoordelingsprocedure in de Samenvatting beoordeling projectvoorstellen LROI onderzoekssubsidie.

Tijdspad subsidieronde 2024
 • 20 februari 2023: opening aanvraag LROI onderzoekssubsidie 2024
 • 14 april 2023 14.00 uur: deadline indienen aanvraag subsidieronde 2024
 • Eind december 2023: bekendmaking honoreringen
 • 1 juni 2024: start gesubsidieerde projecten
Contact

Liza van Steenbergen, lroi@orthopeden.org, (073) 700 34 20

Artikel over de rol van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) bij subsidie-aanvragenBeschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.