Kwaliteitsmonitoring

We gebruiken de gegevens om de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de orthopedische zorg verder te verbeteren.

Procedure uitkomstanalyse NOV

Het monitoren van de resultaten van orthopedische interventies is één van de doelen van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). Hiervoor is onder andere de Procedure Uitkomstanalyses ontwikkeld. Door de uitkomst van prothesen of zorgaanbieders met elkaar vergelijken, kunnen we bepalen of er prothesen of zorgaanbieders buiten de normale range vallen. Een zogenoemde uitschieter. Prothesen of zorgaanbieders die buiten de normale range vallen krijgen extra aandacht. In de zomer van 2018 verscheen hierover een artikel in Medisch Contact.
Bekijk de uitleg over de Procedure Uitkomstanalyse in een webinar van de NOV-Academy over kwaliteitsmonitoring.

Kwaliteitsrapporten

Kwaliteitsrapporten laten resultaten van een zorgaanbieder zien:

  • Uitkomstinformatie van de zorgaanbieder.
  • Factoren die opvallende uitkomsten kunnen verklaren. Bijvoorbeeld: kenmerken van de geplaatste prothese, de chirurg, de revisie-ingreep en de datakwaliteit.
  • Uitkomsten van de zorgaanbieder in vergelijking met andere zorgaanbieders in Nederland (spiegelinformatie).

Bekijk de uitleg over Kwaliteitsrapporten in een webinar van de NOV-Academy over kwaliteitsmonitoring

Rapporten voor leveranciers

De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) adviseert om bij het plaatsen van een gewrichtsprothese waarvoor een ODEP benchmark bestaat, gebruik te maken van een implantaat met een ODEP-classificatie. De ODEP-classificatie is gebaseerd op het percentage prothesen dat 5, 7 of 10 jaar zonder problemen in een grote groep patiënten zit.

Leveranciers moeten bewijs indienen om een bepaalde ODEP-classificatie te krijgen. Hiervoor kunnen zij gebruikmaken van (geaggregeerde) LROI-data, namelijk door een LROI Evaluation Report aan te vragen.
Ook als leveranciers de eigen implantaten om een andere reden willen bekijken, kunnen zij een aanvraag indienen. Hiervoor is een aanvraagformulier op te vragen bij het LROI-bureau. Voor het verkrijgen van beschrijvende informatie geldt een minimum van 20 ingrepen per (sub)groep. Voor uitkomstinformatie geldt een minimum van 50 ingrepen per (sub)groep. De aanvraag wordt beoordeeld door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de LROI en moet goedgekeurd worden door het LROI-bestuur. Voor deze LROI Evaluation Reports vragen wij een vergoeding.

LROI-dashboard

Via het LROI-dashboard kunt u de gegevens zien van de orthopedische interventies die uw ziekenhuis invoerde. U kunt uw gegevens vergelijken met de gegevens van de overige zorgaanbieders in Nederland. In sommige rapporten kunt u ook individuele patiëntgegevens terugvinden, als u hiervoor de rechten heeft. U kunt in het dashboard alleen uw gegevens bekijken en nooit gegevens veranderen of verwijderen.

Internationale samenwerking

De LROI is aangesloten bij de NORE (Network of Orthopaedic Registries) en het wereldwijde netwerk van orthopedische prothesiologie-registers ISAR (International Society Arthroplasty Registries). Zo kunnen we onze gegevens ook vergelijken met die in het buitenland en dragen we bij aan internationale samenwerking om de kwaliteit van gewrichtsprothesen en de (na)behandeling te verbeteren.
Buitenlandse registers.

Artikel 10 bijdragen aan kwaliteit in LROI 2020Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.